Dänisch

Bymuseum Hofgeismar

Bymuseet Hofgeismar, der i 1938 blev grundlagt som "Städtische Sammlungen für Heimatkunde" (= kommunale samlinger for hjemstavnslære), kort "Heimatmuseum" (= hjemstavnsmuseum), er det ældeste blandt museerne i Landkreis Kassel. I 1986 fik museet et attraktivt hjemsted i et i bygninghistorisk henseende højst interessant firleddet bygningskompleks ved Petriplatz.

De tidligere stald-, lade- og beboelsesbygninger, opført mellem ca. 1500 og 1820/40, huser ialt 15 tematisk forskellige udstillinger, som imidlertid alle er knyttet sammen efter bestemte overordnede synspunkter. Det righoldige udstillingstilbud er et resultat af såvel museets egen intensive indsamlingsaktivitet som af en aftale med nabomuseerne i Landkreis Kassel, der skal forhindre tematiske overlapninger.

Gennem en stort anlagt forhal, der næsten altid benyttes til særudstillinger, kommer man ind i den sandstens- og bindingsværksbygning, som museet foreløbigt flyttede ind i i 1986. I stueetagen ses en mindeudstilling om maleren Theodor Rocholl (1854-1933), der i sine senere år udviklede sig til en fremragende heste- og landskabsmaler, men som oprindelig var uddannet i at male slagscener. Ud af museets egen bestand af ca. 650 originaler vises der permanent ialt ca. 90 oliemalerier, akvareller og tegninger, og bymuseet Hofgeismar er forskningssted for denne berømte "Düsseldorfer" maler.

Tyngdepunktmæssigt beskæftiger bymuseet sig med udforskningen og skildringen af egnens keramikhistorie.

Under denne synsvinkel kan man f. eks. vandre gennem udstillingerne til den ældste forhistorie og den tidlige historie, middelalderen eller det landlige pottemagerhåndværk. Det legat, som tilfaldt museet i 1986 og som omfatter den af 800 genstande bestånde selvdokumentation af den internationalt kendte Fuldatal-keramiker Rolf Weber (1907-1985) leder over til Esther Müller-Späths arbejde, der har et keramikerværksted i museet.

Den øvre etage i det første bygningskompleks behandler vigtige byhistoriske aspekter (Burg Schöneberg, slot og hestestutteri Beberbeck).

Værd at blive fremhævet er imidlertid de udstillinger, der belyser Hofgeismars 750-årige historie som garnisonsby, som sluttede i 1993, samt Huguenotternes og Waldensernes historie.

Sidstnævnte samling er museets mest omfangsrige overhovedet. På grund af udelukkende originale genstande anskueliggør udstillingen udviklingen fra begyndelsen af reformationen i Frankrig over religionskrigene og forfølgelserne til huguenottiske flygtninges og waldensiske fordrevenes bosættelse i Hessen-Kassel, Danmark og Brandenburg-Preußen. Gammel huguenottisk folkeskik, endnu nærværende i en af de fire af franske bosættere grundlagte 8 bydele af Hofgeismar, demonstreres ved eksemplet af Kelzernes "Mayence". Den af næsten 200 forskellige udgaver bestående samling af fransk-reformerede bibeludgaver fra 5 århundreder regnes i helde verden for noget ganske særligt.

Bymuseet, som tager sig af temaet "minoriteter" (og som 1991 modtog den hessiske kulturpris' støttepris) åbnede i 1990 med udstillingen "Jødisk kultur i Nordhessen" en vigtig tyngdepunktsafdeling, som viser de jødiske menigheders historie omkring Kassel, deres opgang, deres religiøse liv (til dels ved hjælp af såkaldte tableauer) samt deres tilintetgørelse. Der tages hensyn til både social- og religionshistoriske aspekter såvel som til kommunalpolitiske og byplanmæssige spørgsmål.

Afdelingens bibliotek og arkiv (et af museets ni sådanne rum) med ca. 2000 bind judaisk litteratur er integreret og kan til enhver tid benyttes til forskningsformål.

Den mellemste etage i den senklassicistiske hovedbygning rummer de byhistorisk orienterede samlinger til lavshistorien og den økonomiske historie (med de ældeste originale lavsbelæg i egnen), til foreningsvæsenet ("Silberner Hirsch" af 1652) og især til "Bad Hofgeismar", hvis udvikling efter 1639 til sin undergang i 1866 er righoldigt dokumenteret med interessante genstande og en stor model på 220 x 300 cm.

Flere rum i stueetagen er helliget Hofgeismars store borgere; blandt disse fremhæves Wilhelm Hugues (1905-1971), hvis uberørte billedhuggeriske og grafiske arv museet kunne erhverve i 1986.

Bymuseet viser permanent indtil fire særudstillinger til forskellige emner. Hvilerum, læsehjørner, foredrags- og klasserum, tematisk specialiserede biblioteker og arkiver stor til disposition for vore besøgnende. En bogstand tilbyder den regionalhistorisk vigtige litteratur, men også antikvariske bind og grafik.

Museet er med alt inventar byen Hofgeismars ejendom.